Belgium

1st Qualification
Qualification:
Certificat de Maturite

Diploma d’Aptitude a l’Enseignement Superieur

Diploma van secundair onderwijs

Gehomologeerd getuigschrift van middelbaar onderwijs van de hogere graad, issued by a Belgian athenium, lyceum, college, klein seminarie or vrij instituut

Getuigschrift van middelbaar onderwijs van de hogere graad, issued by the Belgische Centrale Examencommissie

Gehomologeerd bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs, uitgereikt door een inrichting van hoger middelbaar onderwijs, een lager normaalschool of een examencommissie van de Staat

Diploma van toelatingsexamen aan het examen van kandidaat in die wis- en natuurkundige wetenschappen, van kandidaat landbouwkundig ingenieur en van kandidaat burgerlijk ingenieur

Gehomologeerd getuigschrift van humaniorastudiën door een inrichting van hoger middelbaar onderwijs of een lager normaalschool uitgereikt voor 31 Julie 1965 of door den centrale examencommissie uitgereikt voor 31 Januarie 1968

Maturite

Type of Exemption:
Foreign
(Reg 28)