1st Qualification

Qualification: 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwys (VWO) Certificate

Type of Exemption: 

Foreign
(Reg 28)